Rejestracja kont

Rejestracja jest zamknięta.

Rejestracja zgłoszeń

Rejstracja do konkursu jest zamknięta.

Regulamin

REGULAMIN GWIAZDKOWEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH


1. Organizatorem Gwiazdkowego Konkursu Piw Domowych (dalej: Konkurs) jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-400), przy ul. Dojazdowej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362180,o nadanym Numerze Identyfkacji Podatkowej: 5482625237 oraz numerze REGON: 241868278.

2. Konkurs odbędzie się w terminie 30 listopada - 1 grudnia 2018 r. w Gospodzie Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa) w Chrząstawie Małej.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Konkurs odbywa się w kategoriach:

a. Christmas Ale
b. Black NEIPA
c. Wędzone pszeniczne

opisy kategorii stanowią integralną część regulaminu i dostępne są na http://gkpd.pspd.org.pl, w zakładce "Informacje" oraz po kliknięciu w nazwę danego stylu.

6. Konkurs odbywa się zgodnie z Zasadami dobrej praktyki dla konkursów piwa opracowanymi przez PSPD.

7. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie certyfkowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Rajmund Komosiński.

Zasady uczestnictwa.

8. W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez indywidualnych piwowarów domowych lub w kooperacji (dalej: browar domowy).

9. Każdy piwowar lub browar domowy może zgłosić jedno piwo w danej kategorii. Możliwe jest zgłaszanie się we wszystkich kategoriach.

10. Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie obowiązany jest do rejestracji na stronie http://gkpd.pspd.org.pl, a także wypełnienia zgłoszenia do udziału w konkursie w danej kategorii. Po wygenerowaniu etykiety piwowar zobowiązany jest do stałego naklejenia jej na każdą z butelek piwa wysyłanego na konkurs w taki sposób, aby nie zakryć kodu umieszczonego na etykiecie.

11. Rejestracja odbędzie się od 9 października do 25 listopada 2018 r. Piwo zgłoszone do konkursu należy dostarczyć na adres:

Gospoda Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa)
55-003 Chrząstawa Mała
Wrocławska 97

obowiązkowo z dopiskiem: dostawa po godz. 13:00, GKPD

w ilości 4 butelek o pojemności 0,5 l lub mniejsze w ilości zapewniającej 2 l piwa. W przypadku butelek o większej pojemności browar domowy zobowiązany jest do dostarczenia 4 butelek piwa. Piwa należy dostarczyć do 28 listopada 2018r.

12. Butelki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń, za wyjątkiem etykiety wygenerowanej przez system zgłoszeniowy. Dopuszczone zostaną butelki z oznaczeniami na kapslach. Etykietę wygenerowaną przez system zgłoszeniowy należy umieścić trwale na butelce przy pomocy taśmy bezbarwnej (owijając butelkę z etykietą taśmą) tak, aby nie zakryć kodu QR oraz kodu paskowego wydrukowanego na etykiecie.

13. Udział w Konkursie jest płatny. Opłacie podlega zgłoszenie piwa do kategorii. Opłata wynosi 12,00 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 15,00 zł dla pozostałych osób. W przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku piwowarów domowych browar domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia. Członkowie PSPD mogą skorzystać z kodu rabatowego „PSPD”, który należy wpisać w systemie zgłoszeniowym w sekcji „opłać wpisowe/kwota po zniżce” po zalogowaniu się na swoje konto.

14. Opłaty należy dokonać do dnia 28 listopada 2018 r. na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych:

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
ul. Dojazdowa 2
43-400 Cieszyn
82 1540 1287 2001 6200 5272 0002
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów.

15. W tytule przelewu należy wpisać: GKPD + imię i nazwisko piwowara (w przypadku browaru domowego należy wskazać nazwisko jednego piwowara, a jeśli korzysta się ze zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia)+ ilość zgłoszeń do konkursu + informacje o byciu członkiem PSPD. (przykładowo: GKPD Jan Nowak 4 nr leg.).

16. W trakcie terminów zgłaszania piwa będzie także możliwe dokonywanie opłat w innym systemie transakcyjnym. Organizator poda te informacje do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.

17. W razie wątpliwości dotyczących kategorii konkursowych lub zgłoszenia i dostarczenia piwa prosimy o kontakt do organizatora: dolnoslaski@pspd.org.pl lub przez prywatną wiadomość na https://www.facebook.com/GwiazdkowyKPD.

18. O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do 25 listopada 2018 r.

19. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.

20. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii oraz wyborze Grand Prix zostanie ogłoszona publicznie podczas Piwowarskiej Gwiazdki 2018, która odbędzie się w sobotę 15 grudnia 2018 roku w Gospodzie Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa), Wrocławska 97, 55-003 Chrząstawa Mała.

21. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.

22. Eliminacje w danej kategorii przeprowadza się jeżeli ilość zgłoszonych piw przekroczy w danej kategorii 10.

23. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych piw.

24. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.

25. Uczestnicy konkursu na prośbę organizatora zobowiązują się do udostępnienia szczegółowej receptury piwa, a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.

26. W przypadku zgłoszenia piwa w kategorii Christmas Ale piwowar jest zobowiązany do przekazania Organizatorom informacji, jakich dodatków użył przy produkcji piwa, oraz podał podstawowe parametry piwa (wartość ekstraktu i alkoholu). Dozwolone są wszelkie dodatki dopuszczone do spożycia i zgodne ze stylem.

27. Spośród zwycięskich piw w swoich stylach zostanie wyłonionenajbardziej osobliwe, wyjątkowe piwo, którego twórca uzyska nagrodę, tytuł i dyplom „Grand Prix Gwiazdkowego Konkursu Piw Domowych Dolnośląskiego OT PSPD 2018” (dalej: Grand Prix Konkursu). Organizator zastrzega możliwość nie przyznania Grand Prix Konkursu ze względu na niską jakość piw konkursowych.

Nagrody.

28. Zwycięzca nagrody Grand Prix Konkursu, którego piwo uzyskagłosami Grand Jury najwyższe uznanie spośród wszystkich piw zgłoszonych do konkursu będzie miał możliwość uwarzenia piwa według zwycięskiej receptury w Gospodzie Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa) w ilościach komercyjnych.

29. Nagrody ufundowane przez pozostałych sponsorów zostaną ogłoszone na fanpage Gwiazdkowego KPD pod adresem https://facebook.com/GwiazdkowyKPD.

30. Każdy browar domowy, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów.

31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

BJCP 2015 Oceniane style

Kliknij na nazwę kategorii, aby zapoznać się z opisem stylu.

35A Christmas Ale / Świąteczne Ale (Custom Style)36A Black NEIPA (Custom Style)37A Wędzone pszeniczne (Custom Style)

Data i lokalizacja konkursu

Gospoda Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa)
55-003 Chrząstawa Mała, Wrocławska 97
piątek, 30 listopada 2018 13:00

Gospoda Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa)
55-003 Chrząstawa Mała, Wrocławska 97
sobota, 1 grudnia 2018 13:00

Nagrody

  Zwycięzca nagrody Grand Prix Konkursu, którego piwo uzyskagłosami Grand Jury najwyższe uznanie spośród wszystkich piw zgłoszonych do konkursu będzie miał możliwość uwarzenia piwa według zwycięskiej receptury w Gospodzie Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa) w ilościach komercyjnych.

  Nagrody ufundowane przez pozostałych sponsorów zostaną ogłoszone na fanpage Gwiazdkowego KPD pod adresem https://facebook.com/GwiazdkowyKPD.

 

Ceremonia wręczenia nagród

Gospoda Pod Czarnym Kurem (Browar Widawa)
55-003 Chrząstawa Mała, Wrocławska 97
sobota, 15 grudnia 2018 06:00